POLOCARD 75mg x 60 tabletek dojelitowych

  • Lek Polocard wskazany do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób serca i układu krążenia, pomaga zapobiegać zawałowi serca. Kwas acetylosalicylowy przeciwdziała powstawaniu zatorów i zakrzepów. Wystarczy 1 tabletka dziennie*.
  11,99 zł
  / szt. brutto + koszty wysyłki
  Dodaj do ulubionych

  Wskazania i działanie:

  Polocard to lek polecany do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach. Polocard dostępny bez recepty pomaga zapobiegać zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu. Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w leku Polocard, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

  Lek Polocard jest w formie łatwych do połknięcia tabletek z różową powłoką, która ochrania żołądek. Wystarczy 1 tabletka dziennie*. Polocard jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów i młodzieży powyżej 16 lat.

  *Wystarczy jedna tabletka 150 mg lub 1-2 tabletki 75 mg.

  Wskazania do stosowania:

  profilaktyka chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów

  w naczyniach krwionośnych:

  - zawał serca;

  - niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca;

  profilaktyka innych chorób przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

   

  Skład – co zawiera lek Polocard:

  Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). 1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

  Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwień koszenilowa, lak (E 124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.


  Dawkowanie – jak stosować Polocard:

  Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, z niewielką ilością wody. Należy stosować możliwie najmniejsze skuteczne dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

  Zalecana dawka leku Polocard to:

  1 - 2 tabletki 75 mg na dobę.

  W świeżym zawale serca lub u pacjentów z podejrzeniem świeżego zawału serca początkowa dawka nasycająca, to:

  od 225 mg (3 tabletki po 75 mg) do 300 mg (2 tabletki po 150 mg lub 4 tabletki po 75 mg) kwasu acetylosalicylowego raz na dobę w celu uzyskania szybkiego zahamowania agregacji płytek.

  Tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat:

  Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.


  Kiedy nie stosować leku Polocard:

  jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;

  jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;

  jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkę sienną lub obrzęk błony śluzowej nosa; gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na

  niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci;

  jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego lub uczynnienie choroby wrzodowej;

  jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

  jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);

  jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);

  jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa;

  jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;

  u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu (z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, takich jak choroba Kawasaki);

  w ostatnim trymestrze ciąży.


  Lek Polocard a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest przeciwwskazane z następującymi lekami:

  lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny);

  metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.


  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polocard należy omówić to z lekarzem.

  Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

  U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek. Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

  Stosowanie u osób w podeszłym wieku

  U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów. Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na toksyczne działanie salicylanów. Należy unikać długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego u osób w podeszłym wieku ze względu na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

  Polocard z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku. Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.

  Karmienie piersią

  Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią ze względu na ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Reye'a. Przejmowanie przez matkę dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może powodować zaburzenia czynności płytek krwi u dziecka.

  Wpływ na płodność

  Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia. Takie działanie wystąpić może po podaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce ≥ 500 mg/dobę.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


  Działania niepożądane:

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego wystąpią.

  Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

  Zaburzenia krwi i układu chłonnego

  Często (≥1/100 do <1/10): Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,

  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): wydłużenie czasu protrombinowego, trombocytopenia. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku krwotoku i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia, bladość, hipoperfuzja. Może wystąpić także niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leukopenia, agranulocytoza lub eozynopenia.

  Zaburzenia układu immunologicznego

  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: astma, odczyny skórne, wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe.

  Bardzo rzadko (<10 000): Ciężkie reakcje włączając wstrząs anafilaktyczny.

  Zaburzenia układu nerwowego

  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu.

  Częstość nieznana: Zawroty głowy, ból głowy po długotrwałym przyjmowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

  Zaburzenia ucha i błędnika

  Częstość nieznana: Szumy uszne (zazwyczaj objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu.

  Zaburzenia serca

  Częstość nieznana: Niewydolność serca.

  Zaburzenia naczyniowe

  Często (≥1/100 do <1/10): Krwiaki.

  Częstość nieznana: Nadciśnienie tętnicze.

  Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

  Często (≥1/100 do <1/10): Krwawienie z nosa.

  Zaburzenia żołądka i jelit

  Często (≥1/100 do <1/10): Objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, brak łaknienia, krwawienie dziąseł.

  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Stany zapalne błony śluzowej żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

  Bardzo rzadko (<10 000): Krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu żołądka, perforacja wrzodu dwunastnicy.

  Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny.

  Częstość nieznana: Ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie).

  Zaburzenia nerek i dróg moczowych

  Często (≥1/100 do <1/10): Krwawienia z dróg moczowo-płciowych.

  Rzadko (≥1/10 000 do <1000): Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego występowała martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

  Częstość nieznana: Białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, tworzenie kamieni moczanowych. Ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek po długotrwałym przyjmowaniu leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych.

  Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

  Często (≥1/100 do <1/10): Krwotok okołooperacyjny


  Przechowywanie:

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na kartonie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Podmiot odpowiedzialny:

   

  Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.

  Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wiedeń, Austria

   

  Wytwórca:

   

  Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.

  via Nettunense 90, 04011 Aprilia, Włochy

     Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

  Opinie użytkowników
  Raphacholin C x 30 tabletekRaphacholin C x 30 tabletek
  12,99 zł
  Altacet żel 75gAltacet żel 75g
  9,89 zł
  Zapytaj o produkt:

  Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

  E-mail:
  To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
  Pytanie:
  To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
  pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
  Kod producenta: 5909990654987
  Parametry techniczne:
  Postać:
  tabl.powl.dojel.
  Dawka:
  0,075 g
  Opakowanie:
  60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)
  Lek na receptę:
  nie
  Limit sprzedaży:
  7

  Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Apteka dokłada wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku Apteka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.

  Polecane

  Dbamy o Twoją prywatność

  Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem aptekazdrojowa.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

  Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

  Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "SZANSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

  Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "SZANSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

  NIE WYRAŻAM ZGODY
  ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
  pixel